Monique van Duijvenvoorde

Triage trainer Monique van DuijvenvoordeMonique van Duijvenvoorde is sinds een aantal jaren actief als trainer voornamelijk binnen de 1e lijns gezondheidszorg. In het verleden heeft Monique voor verschillende opdrachtgevers trainingen gegeven op het gebied van kwaliteitszorg. Sinds 2010 richten de scholingswerkzaamheden van Monique zich voornamelijk op de doktersassistenten werkzaam op huisartsenposten, bij dagpraktijken en gezondheidscentra, met daarbij extra aandacht voor de HAAK-methode.
Lange tijd is Monique zelf doktersassistente geweest. Later vervulde Monique als zelfstandige meerdere staf- en lijnfuncties binnen (voornamelijk) de eerstelijnsgezondheidszorg. Bij verschillende opdrachtgevers is Monique nauw betrokken geweest bij de triage-ontwikkelingen en de samenwerking van de huisartsenpost met de SEH.

Wat drijft je om les te geven in deze materie? Monique:

Patiëntveiligheid, kwaliteit van de zorg en patiëntervaring zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de triage. De ontwikkeling van triage binnen de gezondheidszorg is de afgelopen enorm geweest. Scholing op het gebied van triage is onontbeerlijk en door de sterke ontwikkelingen periodiek noodzakelijk. Als ik zie dat doktersassistenten het geleerde in de praktijk brengen en ondervinden dat het werkt, is dat de kroon op mijn werk en de stimulans om door te gaan.

Site door WebZenz.