Ike van den Brink

Triage trainer Ike van den BrinkIke van den Brink is vanaf 1987 werkzaam als SEH-verpleegkundige, momenteel in het Meander Medisch Centrum Amersfoort. Naast een zeer uitgebreide werkervaring als SEH-verpleegkundige is Ike ook BLS/AED-instructeur en als docent werkzaam aan diverse onderwijsinstituten voor het verpleegkundig vervolgonderwijs.
Sinds een aantal jaren is Ike actief als trainer voor doktersassistenten, met name gericht op de telefonische en fysieke triage. Ook is zij al meer dan 10 jaar werkzaam voor de Stichting Trauma Nursing Nederland en is zij bevoegd instructeur volgens de Emergency Nursing Association; een internationale organisatie op het gebied van acute zorg en onderwijs.
Ike is actief lid van de Redactieraad van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en in die hoedanigheid zeer nauw betrokken bij de totstandkoming en implementatie van de NTS.

Wat drijft je om les te geven in deze materie? Ike:

Een jaar of tien geleden werd er aan mij gevraagd of ik er voor zou voelen om trainer te worden. Ik ben die uitdaging aangegaan, nu geef ik inmiddels veel meer trainingen dan alleen maar in de opvang van traumapatiënten. Door het werken op een SEH, vanaf het moment van fysieke/ telefonische hulpvraag tot en met ontslag van de patiënten, vind ik het belangrijk dat alles rondom die patiënt zo optimaal mogelijk geregeld is qua opvang. Dat is dan ook meteen mijn motivatie voor de trainingen die ik geef; triage, opvang van alle acuut zieke- en traumapatiënten en van alle (vitaal bedreigde) kinderen.

Voor mij is het belangrijk dat ik datgene wat ik in de praktijk ervaar ook kan uitdragen in de trainingen. Aan de andere kant kan ik ook alle nieuwe ontwikkelingen vanuit de theorie weer in de praktijk brengen. Zo merk ik ook dat er in de tweede lijn heel veel opvang van eerstelijns patiënten plaatsvindt en uiteraard veel vanuit de eerste lijn wordt doorverwezen. Vandaar ook de affiniteit die ik heb met de triage in de eerste lijn.

Site door WebZenz.